Chủ tịch Công ty Big Invest Group sắp lên sàn Upcom: “Tôi mơ lớn và bắt đầu nhỏ"
Chủ tịch Công ty Big Invest Group sắp lên sàn Upcom: “Tôi mơ lớn và bắt đầu nhỏ" 30.12.2021 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận việc Công ty Big Invest Group niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Upcom từ ngày 01.10.2022 với mã chứng khoán BIG. BIG đã tạo nên sự phấn khích với vị chủ tịch trẻ 34 tuổi - Võ Phi Nhật Huy.
Phân tích thị trường bất động sản năm 2023 
Phân tích thị trường bất động sản năm 2023  Cùng BIG SUCCESS phân tích thị trường bất động sản năm 2023  mới nhất cho bạn được chia sẻ bởi các chuyên gia đầu ngành về bđs hiện nay
  • 1