Giai đoạn 4: Mở rộng

Ngày tải lên: 17h22 - 14/11/2022

Giai đoạn 4: Giai đoạn mở rộng

Tăng trưởng mới ở các thị trường và kênh phân phối mới là những đặc điểm chính có thể dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để các chủ doanh nghiệp nhỏ giành thêm thị phần và khám phá các dòng doanh thu mới cũng như các kênh kinh doanh sinh lời khác. Mở rộng sang các thị trường mới đòi hỏi phải nghiên cứu và lập kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn "hạt giống" và "khởi động". Chủ doanh nghiệp nên tập trung một chút vào công việc kinh doanh. Điều này sẽ làm phong phú thêm các kỹ năng và kinh nghiệm hiện có của họ.

Giai đoạn tự đông hóa
Giai đoạn mở rộng

Phát triển các doanh nghiệp mới và không liên quan có thể là một cách để đối phó với những thách thức lớn. Đặc biệt, các công ty phải thêm các sản phẩm và dịch vụ mới và tung ra thị trường hiện tại hoặc mở rộng các sản phẩm và dịch vụ hiện có sang các thị trường mới, các nhóm khách hàng khác nhau và / hoặc thị trường mục tiêu. Vốn giai đoạn mở rộng có thể nhận được từ các liên doanh, ngân hàng, nhà đầu tư mới, đối tác.