Giai đoạn 5: IPO và nhân bản

Ngày tải lên: 12h58 - 07/11/2022

Giai đoạn 5: IPO và nhân bản

IPO là viết tắt của từ Initial Public Offering - nghĩa gốc là "Phát hành lần đầu ra công chúng". Là quá trình thu hút vốn đầu tư quy mô lớn từ công chúng thông qua việc phát hành lần đầu cổ phiếu mới và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Giai đoạn IPO
Giai đoạn IPO

Các công ty thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, lý do chính là tăng vốn đầu tư của các công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp bền vững cần một số vốn, và phát hành cổ phiếu ra công chúng là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để có được vốn đầu tư. Việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng cũng cho phép nhân viên của công ty sở hữu một số lượng cổ phiếu nhất định của công ty họ, điều này tạo ra niềm tin mạnh mẽ giữa nhân viên và công ty. Giá trị lớn nhất của IPO và công ty nhân bản nói riêng là nâng cao giá trị, vị thế và danh tiếng cho công ty. Và đây là đỉnh cao nhất của quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiêp.

Kết luận

Trong giai đoạn phục hồi, Giám đốc điều hành không cần điều tra giai đoạn phục hồi. Nhưng một khi CEO đã ổn định doanh thu, hạn ngạch, nhân sự và bảng lương, CEO phải chuyển sang giai đoạn lãnh đạo tinh thần, không còn ở chế độ thủ công nữa. Hầu hết các công ty Việt Nam cứ làm mãi bước 1 và không chuẩn hóa. Bởi lẽ, việc chuẩn hóa đòi hỏi các CEO phải đầu tư một lượng “máu” nhất định. Tuy nhiên, lượng “máu” này rất đáng để đầu tư. Tôi muốn các chủ doanh nghiệp hiểu doanh nghiệp của họ đang ở giai đoạn nào và thực hiện các biện pháp kiểm soát để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.