Giai đoạn 2: Phát triển

Ngày tải lên: 17h17 - 14/11/2022

1. Giai đoạn 2: Phát triển

Tại thời điểm này, công ty đã bước qua “những năm sơ khai” và giờ đã phát triển thành một “đứa trẻ” thực sự. Doanh thu và khách hàng tăng đồng nghĩa với cơ hội mới và thách thức mới. Tăng trưởng lợi nhuận làm tăng khả năng cạnh tranh.

Giai đoạn chuẩn hóa
Giai đoạn chuẩn hóa

Thách thức nghiêm trọng nhất mà công ty phải đối mặt trong giai đoạn này là sự đa dạng của các cơ hội và các vấn đề tài chính. Điều này đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có phương pháp quản lý thật hiệu quả và khả năng lập kế hoạch kinh doanh mới. Học cách đào tạo nhân viên và cách lãnh đạo, ủy quyền là chìa khóa thành công trong giai đoạn này.
Vòng đời tăng trưởng của các công ty dựa trên thực tế là bản thân hoạt động kinh doanh được quản lý theo cách chuẩn hóa hơn theo số lượng doanh số và khách hàng ngày càng tăng. Do đó, các công ty phải thực hiện các hệ thống quản lý, kế toán và phương pháp điều hành tốt hơn. Đồng thời, các công ty cũng cần tìm kiếm và tuyển dụng những nhân viên có khả năng xử lý tốt các vấn đề trong quy trình kinh doanh. Các nguồn vốn mà công ty có thể tận dụng trong giai đoạn này là vốn vay ngân hàng, lợi nhuận, đối tác, hỗ trợ và cơ hội cho thuê.