Tại sao các STARUP trẻ thường khởi nghiệp thất bại?
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Tại sao các STARUP trẻ thường khởi nghiệp thất bại? Bạn có một ý tưởng kinh doanh, cho dù nó thông minh, độc đáo và hấp dẫn đến thế nào thì vẫn chưa đủ. Khác biệt giữa thành công và thất bại ít quan hệ đến ý tưởng mà liên quan nhiều đến những con người mang ý tưởng đó vào cuộc sống.
Khi khởi nghiệp cần nắm 4 vấn đề tài chính nào?
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Khi khởi nghiệp cần nắm 4 vấn đề tài chính nào? Theo Business Insider, nếu bạn đang rời bỏ công việc hiện tại để khởi nghiệp thì việc chuẩn bị tài chính cho mình để khởi nghiệp thành công là một bước rất quan trọng.
STARTUP giai đoạn đầu thành công cần 3 yếu tố nào?
KIẾN THỨC QUẢN TRỊ STARTUP giai đoạn đầu thành công cần 3 yếu tố nào? Trong giai đoạn đầu, các công ty khởi nghiệp phải quan tâm đến 3 yếu tố chính là con người (nguồn nhân lực), vốn đầu tư và tốc độ tăng trưởng để công ty khởi nghiệp phát triển lâu dài.
 
Khi khởi nghiệp cần nắm 4 vấn đề tài chính nào?
KIẾN THỨC CHIẾN LƯỢC Khi khởi nghiệp cần nắm 4 vấn đề tài chính nào? Theo Business Insider, nếu bạn đang rời bỏ công việc hiện tại để khởi nghiệp thì việc chuẩn bị tài chính cho mình để khởi nghiệp thành công là một bước rất quan trọng.
Giai đoạn 3: Ổn định
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Giai đoạn 3: Ổn định Trong giai đoạn thành lập, hoạt động kinh doanh của công ty dường như đã “chín muồi” và phát triển rực rỡ, với một lượng lớn khách hàng thân thiết trên thị trường.
Giai đoạn 1: Khởi động
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Giai đoạn 1: Khởi động Đây là giai đoạn mà các công ty hầu như chỉ tập trung vào kinh doanh, tập trung vào vốn. Anh chị em có vốn thì nhập mua Bất động sản, phát triển kỹ năng marketing, chăm sóc khách hàng để tạo khách hàng mới, sau đó tiếp tục mua bán những Bất động sản tiếp theo.
Giai đoạn 2: Phát triển
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Giai đoạn 2: Phát triển Tại thời điểm này, công ty đã bước qua “những năm sơ khai” và giờ đã phát triển thành một “đứa trẻ” thực sự. Doanh thu và khách hàng tăng đồng nghĩa với cơ hội mới và thách thức mới. Tăng trưởng lợi nhuận làm tăng khả năng cạnh tranh.
Giai đoạn 5: IPO và nhân bản
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Giai đoạn 5: IPO và nhân bản IPO là việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Nó có tiềm năng thu hút các khoản đầu tư quy mô lớn.
Giai đoạn 4: Mở rộng
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP Giai đoạn 4: Mở rộng Đây là thời điểm thích hợp để các chủ doanh nghiệp nhỏ giành thêm thị phần và khám phá các dòng doanh thu mới cũng như các kênh kinh doanh sinh lời khác.